Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

Chia sẻ lên:
Lipase from Candida rugosa-L1754/Sigma

Lipase from Candida rugosa-L1754/Sigma

Giá sản phẩm:
Liên hệ

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Chlorine
Chlorine
Hydrogen Peroxide (H2O2)
Hydrogen Peroxide (H2O2)
CuSO4.5H2O
CuSO4.5H2O
CuSO4.5H2O
CuSO4.5H2O
Na2CO3
Na2CO3
Lipase from Candida rugosa-L1754/Sigma
Lipase from Candida rugosa-L1754/Sigma
N-Hexane
N-Hexane