Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

Máy in nhãn, mã vạch (Label printer)

Máy in nhãn QL-700
Máy in nhãn QL-700
Máy in nhãn QL-720NW
Máy in nhãn QL-720NW
Máy in nhãn QL-1050
Máy in nhãn QL-1050
Máy in nhãn TD-4000
Máy in nhãn TD-4000
Máy in nhãn PT-7600
Máy in nhãn PT-7600
Nhãn in TZ Tape (for PT Models)
Nhãn in TZ Tape (for PT Models)
Nhãn in DK Tape (for QL, TD Models)
Nhãn in DK Tape (for QL, TD Models)
Máy in nhãn PT-9700PC
Máy in nhãn PT-9700PC