Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

Hút chất lỏng (Liquid)

Micropipette đơn kênh
Micropipette đơn kênh
Micropipette đa kênh
Micropipette đa kênh
Micropipette đơn kênh, fix thể tích
Micropipette đơn kênh, fix thể tích
Giá đỡ pipette
Giá đỡ pipette
Dụng cụ trợ hút Pipette
Dụng cụ trợ hút Pipette
Dispenser
Dispenser