Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

Đầu col vàng 200uL, 1000 cái/gói
Đầu col vàng 200uL, 1000 cái/gói
Đầu col xanh 1000uL, 500 cái/gói
Đầu col xanh 1000uL, 500 cái/gói
Đầu col trắng 10uL, 1000 cái/gói
Đầu col trắng 10uL, 1000 cái/gói